MacBruger

Landets ældste og største forening for mac-brugere!

Foreningen for Mac-brugere blev etableret i 1985 og har som formål at give medlemmerne rum og mulighed for at udveksle erfaringer, lære nyt og hjælpe hinanden med tips og tricks til Mac-computere og programmer. Foreningen har ca. 500 medlemmer fordelt over hele Danmark, samt nogle få medlemmer bosat i udlandet. Foreningen mødes et par gange om måneden, hvor de udveksler erfaringer og hjælper hinanden med at blive endnu bedre til at bruge deres Mac-computere.

En gang om måneden afholder de en "MacBruger-temaaften", hvor en oplægsholder fortæller om sine erfaringer med Mac og de forskellige programmer, mens den månedlige "MacSnak" går med almindelig erfaringsudveksling og hygge. Til MacSnak møder foreningens medlemmer hinanden uformelt, og har det fælles, at de bruger Mac allesammen. To gange om året afholdes desuden en workshop, hvor en oplægsholder fortæller mere detaljeret om et bestemt program eller et aktuelt emne.

Der er en god stemning til MacSnak-møderne, og mange små og store udfordringer med medlemmernes computere bliver løst, og foreningen er både et godt samlingssted for nye og gamle Macbrugere.

DobbeltKlik - medlemsbladet
MacBruger udgiver medlemsbladet ”DobbeltKlik” to til tre gange om året. Medlemmerne får bladet tilsendt, og det bliver også lagt ud i et antal butikker, der sælger Mac-computere.
DobbeltKlik kan bl.a. indeholde artikler om hardware og software, iPod, iPhone, iPad og andre Apple produkter. Artiklerne skrives af medlemmerne m.fl.

Kontakt