Corona-info

Byen er åben, men vi skal passe på hinanden. Se de nyeste regler her!

 

Læs mere på kk.dk/kultur-og-fritid-coronainfo

 

Kulturhuset Pilegården i en coronatid

Her kan du læse mere om, hvad vi sammen kan gøre for at mindske risikoen for spredning af coronavirus.

Det er et væsentligt anderledes kulturhus, du møder som bruger af Pilegården i denne tid. Vi tilpasser os løbende de gældende regler og anbefalinger fra myndighederne. Vi har et skærpet fokus på rengøring og nedsat kapacitet i alle vores lokaler. Det betyder færre deltagere og mere afstand både til møder, til arrangementer, i vores bevægelsesrum, i keramikværkstedet og i Café Pilen.

Som bruger af huset spiller du en vigtig rolle i at mindske risikoen for smittespredning. Afsprit dine hænder ved ankomst, hold afstand, bliv væk hvis du har symptomer og følg ellers de skiltede anvisninger i huset. Udskænkning stopper senest kl. 22 og ofte tidligere. Fra torsdag den 29. oktober til den 2. januar skal der bæres mundbind i kulturhusene. Både borgere og personale skal bære mundbind i de områder på vores institutioner, hvor der er offentlig adgang.  Mundbindene kan tages af, hvis man sidder ned. Kravet gælder heller ikke under udøvelse af idræt, omklædning og bad eller, når man sidder ned til et arrangement. Regler om mundbind gælder alle der er fyldt 12 år. Vi stiller ikke mundbind til rådighed.   

Forsamlingsforbuddet på 50 personer er pt. sænket til 10 personer. Medmindre deltagerne er under 21 år, her er det muligt at samles op til 50 personer.  

Hvilke aktiviteter kan gennemføres og hvordan? 

Når du planlægger din aktivitet, skal du tage stilling til, om publikum sidder ned, om deltagerne bevæger sig rundt samt hvilken type arrangement, du afholder. Arrangementer med et siddende publikum, hvor publikum kigger i samme retning, er undtaget forsamlingsforbuddet og kan gennemføres med op til 500 publikummer såfremt:  

Publikum sidder med ansigtet samme vej og med 1 meters afstand målt fra midten af sædet. Dog kan grupper med særlig kontakt – f.eks. fælles husstande eller tilsvarende, sidde med mindre end 1 meters afstand imellem dem. 

Der i det pågældende lokale er 2 kvm gulvareal pr 1 person 

Du kan se maks. antal tilladte personer i lokalet på døren ind til hvert lokale og på pilegaarden.kk.dk.  

Foyer, trapper og publikumsarealer uden for lokalerne 

Vær opmærksom på publikumsstrømme i foyer o. lign., så tætte forsamlinger undgås og sørg for at følge anbefalingen om afstand på en m2. Dette gælder også ved salgssteder, hvor der kan opstå kø. Og vær særligt opmærksom på følgende: 

Der er i publikumsarealerne uden for lokalerne maksimalt tilladt adgang for 1 person pr. 4 m2. 

Bevæger deltagerne sig rundt eller sidder rundt om et bord med ansigterne imod hinanden, må der kun være 10 personer i lokalet og max 1 person pr. 4 m2 gulvareal. 

Er dit arrangement eller aktivitet med kraftig udånding som sang, råb, foredrag og skuespil, er der et afstandskrav på 2 meter imellem foredragsholder og publikum.  

Før, under og efter din booking  

Du skal ved ankomst tjekke op på, at der er de nødvendige rengøringsartikler til rådighed i lokalerne. Pilegårdens personale sørger for at stille dette til rådighed og fylde op. Af sundhedsmæssige årsager skal alle materialer, såsom tusser og andet ligeledes medbringes selv. 

Der skal jævnligt udluftes i rummene. Udluftning kan foregå ved at åbne for vinduer og døre og sikre gennemtræk i området 

Kontaktflader såsom dørgreb, borde, stolerygge, vandhaner, kontakter, gelændere mm. skal rengøres med de wipes/vådservietter, der ligger i lokalet. 

Kontaktpunkter på toilettet, håndtag, skylletryk, vandhane mm. (ikke toiletbræt) skal rengøres efter hvert toiletbesøg. Rengøringsinstruks og nødvendige rengøringsartikler er til rådighed på toiletterne. Der tildeles i visse tilfælde separate toiletter til hvert lokale. 

Forplejning fra Café Pilen 

I forbindelse med koncerter, foredrag, undervisning, teater mv. for siddende publikum med ansigterne i samme retning er det muligt at få forplejning. Café Pilen kan levere indpakket mad, som kan håndteres af den enkelte på sin faste plads.  

Tænk på maden som et supplement til den egentlige aktivitet I mødes omkring. Er det fællesspisning med snak omkring borde I er vant til, så træder restriktionerne om maks. 10 personer forsamlet i lokalet i kraft.  

Kravet om mundbind er nyt, men vi skal stadig  overholde de andre gældende retningslinjer 

•   God håndhygiejne. 
•   Aftørring af kontaktflader. 
•   Overholdelse af afstandskravene. 
•   Hvis afstandskravene ikke kan overholdes,  
     skal aktiviteterne tilrettelægges anderledes eller aflyses.  

Kun ved at overholde dette, bliver det muligt at komme tilbage til en fuld og hel genåbning. 

Oversigt over gældende og nye COVID-19-tiltag  

Der kan løbende ske ændringer i restriktionerne. Hold jer løbende orienteret her på coronasmitte.dk
Den myndighedsfælles hotline i forbindelse med corona: tlf. 70 20 02 33

Hele Kulturhuset Pilegården har åbent under hensynstagen til restriktioner:

 • Café Pilen
 • Mødelokaler
 • Keramikværksted
 • Vandtårnet
 • Musikundervisning v/ Rytmisk Center
 • Billedkunstundervisning v/ Rytmisk Center
 • Lokalhistorisk arkiv
 • Bytteriet
 • Fitnesslokalet - inkl. omklædningsrum
 • Gymnastiksalen
 • Hoppeloppen

Men her er der lukket:

 • Skranken/kontoret
  - Skal du have fat i Kulturhuset Pilegårdens personale, så kontakt os på mail/telefon eller lav en aftale om et møde.