Brugervejledning til Pilegårdens keramikværksted

  • colourbox
Så bruger du keramikværkstedet:

Åbningstider & selvbetjent adgang

Værkstedet kan bruges alle dage hele døgnet. Nøgleboksen er placeret ved indgangsdøren til keramikværkstedet.

NB! Koden til nøgleboksen skiftes hvert ½ år. Besked herom sendes ud til alle aktive medlemmer pr. mail. Har du ikke internetadgang så giv bestyrelsen besked ved at lægge den i infobakken ved indgangsrummet på bordet, så kontakter vi dig personligt.

Køb af ler

Materialepriser er inkl. brænding. Du må ikke medbringe og bruge ler, som ikke er købt i keramikværkstedet. Angående lertyper og andet se her i brugervejledningen under "ler".

Medlemskabet til keramikværkstedet kan ikke fornyes hvis ikke der er et registreret køb af ler i perioden. Du vil du blive slettet for at give plads til nye medlemmer - der er rigtig mange der venter.

Sådan gør du:

1. Log ind i bookingsystemet
2. Vælg de materialer du ønsker fra listen og gennemfør et køb
3. Print en kvittering (du er velkommen til at låne publikums-computere i caféen)
4. Læg den i bestillingsbakken på bordet ved indgangsrummet Husk at skrive dit navn på kvitteringen.
5. De bestilte materialer lægges frem af frivillige èn gang om ugen.

Lergruppen står for indkøb af materialer sammen med kulturhuset.

Brænding

Udføres af frivillige blandt medlemmerne på udvalgte dage. Brændegruppen er en valgt gruppe der står for det frivillige arbejde med brænding.

Facebookgruppen

Er et virkelig godt sted at følge med i aktiviteterne på værkstedet, både med hensyn til brænding, glasering og når tingene er færdige samt stille spørgsmål. Du finder facebookgruppen her.

Skik og brug i Keramikværkstedet Pilegården

Indmeldelse

Man kan melde sig ind 2 gange om året. Gamle medlemmer kan melde sig ind en måned før andre, hvis de vil være sikre på at bevare deres plads. Nye medlemmer melder sig ind i hele december måned samt hele juni måned, såfremt der er plads. Man kan ikke pt. skrives på venteliste. Pris 300,- fra foråret 2019 og pris 300,- for efterår.

Medlemsforpligtigelse

Alle bruger bliver derfor automatisk en del af den fælles opgave det er, at få værkstedet til at fungere og være et rart og inspirerende sted.

Åbningstider

Værkstedet kan bruges alle dage hele døgnet.

Nøgle

Nøglen er placeret i en nøgleboks ved indgangsdøren til keramikværkstedets indgangsparti. Indtast koden og tag nøglen. Nøglen SKAL lægges tilbage i nøgleboksen straks efter at du har åbnet, så vi undgår glemte nøgler i lommer, og at de næste brugere ikke kan komme ind.

NB! HUSK også at dreje koden væk når du er færdig.

Stormøde

Der afholdes stormøde for alle medlemmer i starten af hver sæson. Her diskuteres emner efter medlemmernes og bestyrelsens ønsker. Medlemmerne kan også melde sig til de forskellige grupper her og selv oprette relevante arbejdsgrupper.

Bestyrelsesmedlemmer er på valg én gang om året. Mere om dette i mødeindkaldelserne.

Organisering

Værkstedet kører med faste arbejdsgrupper; ler-, glasur-, og brændingsgruppe samt bestyrelsen. Disse funktioner er nødvendige for at værkstedet kan fungere – læs mere under de forskellige afsnit i denne brugervejledning.

Ler

Værkstedet har forskellige slags stentøjsler og porcelænsler. Du kan se prøver på lertyperne i værkstedet. Kun ler købt gennem kulturhuset Pilegården brændes her. I keramikværkstedet arbejder vi udelukkende med stentøjs- og porcelænsler, det vil sige ler, som tåler brænding ved høj temperatur (ca 1260 grader C).

OBS! Der må udelukkende bruges ler, som er købt i Pilegårdens bestillingssystem på nettet. Der betales en mindre overpris for leret, idet overskuddet benyttes til forglødning, brænding og glasur som brugerne benytter. Der er forskellig pris på forskellige ler typer. En papirkvittering med navn på for lerkøbet lægges i bestillingsbakken på bordet ved
indgangsrummet. Samme sted udleverer ler gruppen det bestilte ler til afhentning. Udleveringen tilstræbes at foregå hver uge. Vi tilstræber altid at have ni lertyper på lager, men der kan forekomme ventetid, hvis alt er udleveret:

De ni lertyper

1109 Med lava pletter
1446 Sort skulpturler
1249 Paper clay
1154 Raku ler
0000 SM Ler
0225 KM Ler
1224 Rød Skulpturler
13986 Porcelain China
1393 Paper clay Porcelain

Der er kun meget begrænset lagerplads til ler, så alt udleveret ler skal opbevares enten i de personlige kasser eller privat.

Spørgsmål til lergruppen

Har du spørgsmål eller andet kan ler gruppen kontaktes på Facebook eller infobakken ved indgangsrummet.

Opbevaring

Reolvæggen på gangen er til opbevaring af personlige ejendele. Man får ved start i værkstedet udleveret en kasse med nummer / Navn og en plads på reolen. Kassenummeret står også på listen over medlemmer på opslagstavlen, der hænger ved siden af indgangsdøren. Det er vigtigt at nummeret og navn er synligt. Hylder i værkstedet er forbeholdt ting som er til fælles brug.

OBS! Det er en god ting at sætte sine initialer på dine emner samt på medlemslisten.

Glasering/slibning / ovnbrænding

VIGTIGT! Glasering foregår kun i ovn- og glasurrum. Af hensyn til støv må der ikke glaseres andre steder. For at få en vellykket glasering er det vigtigt at røre glasuren, til der ikke længere er hårdt glasurbundfald i bunden af spanden. Emnerne (på ydersiden) skal være helt glasurfri i bunden og et ca. 5 millimeter op, så de ikke smelter fast i ovnpladen under brænding. Glasering kan enten foregå ved pensling eller dyp med tang i glasuren, i en jævn bevægelse. Redskaber til glasering findes i glasur rummet. Har du yderligere spørgsmål eller andet kan du skrive besked på Facebook eller infobakken ved indgangsrummet.

Ovnbrænding

Brænding foretages kun af medlemmer der har lært at anvende ovnene og er med i ovngruppen. De kan kontaktes på Facebook eller Iinfobakken ved indgangsrummet.

Tørrerummet

Emner du arbejder på og færdige emner der skal tørre, stilles på hylderne i tørrerummet med seddel med navn og dato. Dine emner må max. stå i tørrerummet i 2 måneder. Ikke færdige emner dækkes tæt med plastik, for at forhindre udtørring.

Forglødning ca. 1000 grader

Du stiller dine færdige emner i tørrerummet til de er helt tørre.

Når de er tørre og klar til forglødning stilles de i ovnrummet på metalreolen, på de hylder mærket med forglødning.

Der må ikke være brændbare materialer (træ, papir el. lign.) i eller på emnerne, da dette kan ødelægge ovntrådene.

Vi brænder kun emner der er lavet af medlemmer og i ler købt gennem Pilegården.

Brændegruppen stiller de forglødede emner i træreolen i ovnrummet, når de tages ud af ovnen.

Glasur 1260 grader

Når du glaserer dine emner, er det vigtigt, at de er tørret grundigt af i bunden og ca. 5 mm op ad siderne.

Du skal være opmærksom på at visse glasurer kun må bruges indvendigt, da de løber meget, det står på spandene.

Kanterne og glasurspandene skal altid tørres nøje af efter brug.

Hvis du ønsker en introduktion til glasurrummet og lidt vejledning i glasering, kan du samle en gruppe på 3 - 4 eller flere personer og kontakte glasurgruppen.

De færdigt glaserede emner stilles på hylderne mærket GLASURBRÆNDING i metalreolen, i ovnrummet.

Når de er brændt, stilles de på bordet i indgangsrummet. Husk selv at fjerne de emner du ikke vil have med hjem, også dem der er brændt fast i pladerne eller lignende.

Når du smider brændt keramik ud, skal du bruge keramikskraldespanden der står udenfor værkstedet.

NB! Hvert medlem skal hvert halvår fremstille minimum 10 små plader, til at stille emnerne på under glasurbrænding. Der hænger skabeloner i selve værkstedet, ved det lange metalbord. Materiale til dette udleveres af Ler gruppen.

Der er ikke bestemte brændingsdage, ovnen fyldes når der er ting nok, som oftest 1-2 gange om ugen. Dette kan variere ved ferier og lignede.

Den pris du har betalt for ler, omfatter én forglødning, én glasering og én glasurbrænding. NB! Uafhentede forglødede emner, vil efter 1 måneder blive kasseret.

Har du spørgsmål eller andre henvendelser omkring brænding kan du skrive til brændingsgruppen på Facebook eller Iinfobakken ved indgangsrummet.

NB! Lerstøv er sundhedsskadeligt at indånde, derfor skal vi alle sikre at der gøres rent efter eget arbejde. Slibning skal foregå UDENFOR af sundhedsmæssige årsager.

Brandhensyn

VIGTIGT! Af hensyn til brandfare er det vigtigt at døren til ovnrummet og tørrerummet holdes lukkede. Derfor må disse døre ikke blokeres eller hindres i at lukke. Døren mellem entre og værksted må gerne stå åben, når værkstedet er i brug, men skal være lukket, når der ikke er nogen der opholder sig i værkstedet. Vinduerne skal altid lukkes når i forlader lokalet. Udgangene må ikke blokeres, Ved alarm skal kælderen forlades straks. Brandvæsnet bliver automatisk tilkaldt.

Rengøring

Alle medlemmer skal tage mindst én ugentligt rengøring i værkstedet pr. sæson, også dem, der arbejder hjemme. Der hænger en liste på væggen bagest i værkstedet med instrukser. Det er ikke meningen, at vi skal flytte på tunge ting eller andres arbejde - derfor er det vigtigt at vi efterlader værkstedet ryddet og opbevarer vores ting i egen kasse.

Rengøringsopgaver

Alle borde, arbejdsborde og andre flader skal tørres af med ren klud efter brug. Der er klude og sæbe på reolen i toiletrum.

Kan du se behovet for at rengøre evt. stole, døre, karme, lamper, etc. så kan du inkludere dette i din rengøring.

Alle vaske skal gøres rene, også haner og vægge omkring og der skal udskiftes klude, håndklæde og viskestykke - der er snavsetøjskurv på toilettet, og rene klude, håndklæder og viskestykker på reolen.

Toilet rengøres, der tjekkes for håndsæbe og toiletpapir - der er WC rens på reolen.

Tjek at indgangs trappen er sikker - fej blade, sne eller andet væk. Bank måtten udenfor, hvis den trænger til det.

Er vi ved at løbe tør for rengøringsmidler, så fortæller du dette videre ved at sende på Facebook eller i infobakken ved indgangsrummet.

Vi afholder hyggedag med hovedrengøring / oprydning i 3. uge i maj og 3. uge i november – det forventes at alle medlemmer deltager. Besked herom kommer på mail og opslag på værkstedet.

Fælles beskeder

Fælles beskeder udsendes kun på e-mail. Derfor er det vigtigt, at du søger for at have en brugbar mailadresse. NB! Ændring i forbindelse med din mailadresse, skal meldes til bestyrelsen i infobakken ved indgangsrummet.

OBS! Værkstedet må ikke bruges til kommercielt brug, dvs. at du ikke må sælge de ting, du laver helt eller delvist i værkstedet. Derudover forventer vi, at du deltager, i de forskellige opgaver man nu evner og som er nødvendige for at værkstedet kan fungere.